bekir karul

 1. Sistem Bildirim Rutinlerinin Özeti
 2. Wanacry ve solucanının minik bir analizi
 3. GCHQ Soru Çözümleri
 4. ÇMHA Tespiti İçin Minik Bir Yöntem
 5. İş Öğelerini Listeleme ve Windbg TM
 6. Sednit Çekirdek Modülü Analizi
 7. Kilitler, Kilitlenme ve Eşzamanlama
 8. APC nedir? Nasıl kullanılır?
 9. Windows Çekirdeğindeki Bazı Temel Veri Yapıları
 10. TLS yapısı ve kullanımı
 11. Heap hakkında notlar
 12. Sürücülerde IOCTL Kullanımı